WATERTUIN

WATERTUIN

PATIO DE LA ACEQUIA

 

Water is een ontzettend populair element voor in de tuin. Het leven dat in water aanwezig is, heeft een grote aantrekkingskracht omdat er altijd iets nieuws te ontdekken valt. In een watertuin nemen vijver, fonteinen of andere waterpartijen de hoofdrol. Waterpartijen kunnen al dan niet met elkaar in verbinding staan.

 

Belangrijk is wel dat het water tot dicht bij het terras of de woning wordt gebracht. De beplanting moet aangepast worden in een watertuin. Gelukkig zijn er talloze plantensoorten die geschikt zijn voor gebruik in en rond een vijver. Een watertuin kan zowel formeel als informeel zijn. Vormen dienen wel aangepast te worden aan overige elementen zoals bestrating.

Genendries 32, B-3770 Riemst

+32 (0)495 27 68 75

Copyright @ All Rights Reserved